En del av

    

Filterbyte

Att andas ren luft är något vi alla tar för givet. Men det är inte alls självklart. I både villor och flerfamiljshus med  mekanisk ventilation passerar luften genom någon typ av filter för att renas från olika sorts partiklar. Med tiden blir filtret "mättat" med föroreningar och måste bytas eller rengöras. Görs inte detta blir inneluften bemängd med partiklar, volymen omsatt luft minskar och det är inte längre frisk luft du andas. Dålig luft kan leda till trötthet, nedsatt koncentrationsförmåga och i värsta fall till ohälsa.

Därför är det viktigt att ha regelbunden god koll på filtrens status.

Tänk på att smutsiga filter sänker luftflödet och försämrar luftkvaliteten!
 
Vi  kan tillhandahålla filter till alla typer av aggregat och erbjuder även tjänster med byte eller rengöring av filter.  (Se även under rubriken "Underhållsavtal").