En del av

    

Filter

Filter för ventilationsaggregat

Vi kan tillhandahålla alla typer av filter som du kan tänkas behöva. Trådramsfilter, donstrutar, klippta mattor,
örngott, planfilter på pappram och mycket mera. Små filter för bostadsventilation utgör en grupp filter med mycket varierande form och utseende. Lågt tryckfall över filtret är extra viktigt eftersom de mindre ventilationsaggregaten ofta har trycksvaga fläktar. För att de skall ge den luftväxling som anläggningen dimensionerats för krävs låga tryckfall och/eller frekventa filterbyten.