En del av

    

Flexibla, rostfria insatsrör

I äldre fastigheter med endast självdragsventilation finns det oftast möjlighet att förbättra ventilationen genom konvertering till mekanisk frånluft. I de fall det finns en eller flera kanaler i murstock kan dessa användas som plats för nya frånluftskanaler genom att flexibla, rostfria ventilationsrör dras i de gamla kanalerna.

Som alternativ till rostfria insatsrör finns FuranFlex®-metoden vilket innebär att en kanal av kompositmaterial appliceras i befintlig murad kanal

 

Klicka här för mer information om FuranFlex®