En del av

    

Rengöring av kanalsystem

I TF-anläggningar (mekanisk Till- och Frånluft) är det viktigt att sköta rengöring av filter. Men trots rengöring och byte av filter så passerar små partiklar vilka med tiden bygger upp beläggningar och föroreningar i kanalsystemet. Detta påverkar naturligtvis kvaliteten på den luft som förs in i huset. Är du osäker på hur kanalerna ser ut invändigt rekommendar vi att du beställer en kontroll för att du ska vara säker på att andas så hälsosam luft som möjligt. Visar det sig att en rengöring är nödvändig har vi utrustning för att till fast pris snabbt och ekonomiskt åtgärda problemet.

 

  

Så här kan det se ut i ventilationskanaler och fläkaggregat i brist på underhåll. Det är lätt att föreställa sig hur dålig kvaliteten måste vara på den luft som passerar mängder av föroreningar innan den inandas´!