En del av

    

Underhållsavtal

Vi erbjuder underhållsavtal för de flesta typer av ventilationsanläggningar i villor, flerfamiljsfastigheter, industrier och andra komersiella anläggningar. Ett underhållsavtal tecknas i samråd med kunden i varje enskilt fall vad avser intervall och åtgärdsinnehåll. Det innebär att regelbunden kontroll sker av anläggningens funktion, byte eller rengöring av filter etc. Ett underhållsavtal är ett bra sätt att säkerställa en optimal luftkvalitet och innebär också att små serviceåtgärder kan öka livslängden på komponenter i anläggningen. 

 

Ett underhållsavtal kan ex vis innehålla följande:

  • - Filterbyten i rätt tid

  • - Rengöring

  • - Kalibrering

  • - OVK

  • - Serviceprotokoll