Vi jobbar med
luften du andas

    

Vi jobbar för frisk och hälsosam luft!

I villor, i flerfamiljshus, i kontorsmiljöer, i industrilokaler......överallt är det av största betydelse att den luft man andas hålls så ren som möjligt.

Vi är specialicerade på allt som har med ventilation att göra i allt från system i småhus till stora anläggningar. Vi rensar kanalsystem, byter aggregat, bygger om och konverterar från självdragsventilation till mekanisk. Genom att teckna underhållsavtal kan vi också underlätta för främst bostadsrättsföreningar, fastighetsbolag och industrier att ha full kontroll på sina ventilationsanläggningar.

Men även en villaägare kan för en liten kostnad säkerställa så att inneluften är så hälsosam som möjligt genom att vi enligt överenskommelse sköter tillsyn av filter etc.

 

Betydelsen av ren luft som faktor får en god hälsa uppmärksammas mer och mer. Och handen på hjärtat; när det gäller hälsan är det väl ändå inte logiskt att slarva med åtgärder som kan ha mycket stor betydelse?

Välkommen att kontakta oss. Vi delar gärna med oss av våra kunskaper och erfarenheter.

                     

 VIKTIG INFORMATION!  VARNING!
Vi har fått information om att privata fastighetsägare, bl a inom Ljungby kommun, har blivit uppringda av personer som uppger sig företräda vårt företag. Vid samtalet påstår man exempelvis att fastighetsägaren är ålagd att göra vissa lagstadgade åtgärder på ventilationssystemet och som man tjänstvilligt erbjuder sig att utföra. Detta är i så fall bluff såväl vad beträffar påståendet om lagstadgat krav som användandet av vårt företagsnamn. Vi vill med eftertryck klargöra att vi aldrig arbetar med sådan typ av uppringande verksamhet så någon använder i så fall vårt namn i bedrägerisyfte!! Vi kommer omgående inhämta ytterligare information  och om informationen visar sig stämma kommer vi omgående göra polisanmälan!
Produkter och tjänster