Produkter & Tjänster

Relining

I äldre fastigheter med dålig ventilation och undermåliga, ibland läckande ventilationskanaler kan kanalerna ”förnyas” genom att infodras med material som bildare en ny kanalvägg. Det fungerar utmärkt både vid murade kanaler och t ex eternitkanaler som läcker och kallas för ”relining”.

Vi arbetar med en sedan länge beprövad metod där infodringen sker med kompositmaterialet FuranFlex®.

Kort beskrivet fungerar metoden så här:

En FuranFlex-”slang” dras genom kanalens hela sträckning. Därefter fixeras slangen vid mynningen ovan tak och den andra änden ansluts till ett ångaggregat. Vid prosessen blåses het ånga in i slangen under tryck som gör att den mjuknar och trycks ut mot den befintliga kanalväggen och härdas så att en helt ny, slät kanalvägg bildas inuti den gamla. Med den här metoden blir minskningen av kanalarean liten och ingreppen i fastigheten kan minimeras.

FuranFlex-metoden används på samma sätt vid renovering av rökkanaler i murade skorstenar.

Rengöring

I äldre fastigheter med dålig ventilation och undermåliga, ibland läckande ventilationskanaler kan kanalerna ”förnyas” genom att infodras med material som bildare en ny kanalvägg. Det fungerar utmärkt både vid murade kanaler och t ex eternitkanaler som läcker och kallas för ”relining”.

Vi arbetar med en sedan länge beprövad metod där infodringen sker med kompositmaterialet FuranFlex®.

Kort beskrivet fungerar metoden så här:

En FuranFlex-”slang” dras genom kanalens hela sträckning. Därefter fixeras slangen vid mynningen ovan tak och den andra änden ansluts till ett ångaggregat. Vid prosessen blåses het ånga in i slangen under tryck som gör att den mjuknar och trycks ut mot den befintliga kanalväggen och härdas så att en helt ny, slät kanalvägg bildas inuti den gamla. Med den här metoden blir minskningen av kanalarean liten och ingreppen i fastigheten kan minimeras.

FuranFlex-metoden används på samma sätt vid renovering av rökkanaler i murade skorstenar.

Kemisk rengöring

I äldre fastigheter med dålig ventilation och undermåliga, ibland läckande ventilationskanaler kan kanalerna ”förnyas” genom att infodras med material som bildare en ny kanalvägg. Det fungerar utmärkt både vid murade kanaler och t ex eternitkanaler som läcker och kallas för ”relining”.

Vi arbetar med en sedan länge beprövad metod där infodringen sker med kompositmaterialet FuranFlex®.

Kort beskrivet fungerar metoden så här:

En FuranFlex-”slang” dras genom kanalens hela sträckning. Därefter fixeras slangen vid mynningen ovan tak och den andra änden ansluts till ett ångaggregat. Vid prosessen blåses het ånga in i slangen under tryck som gör att den mjuknar och trycks ut mot den befintliga kanalväggen och härdas så att en helt ny, slät kanalvägg bildas inuti den gamla. Med den här metoden blir minskningen av kanalarean liten och ingreppen i fastigheten kan minimeras.

FuranFlex-metoden används på samma sätt vid renovering av rökkanaler i murade skorstenar.

Isblästring med kolsyreis

I äldre fastigheter med dålig ventilation och undermåliga, ibland läckande ventilationskanaler kan kanalerna ”förnyas” genom att infodras med material som bildare en ny kanalvägg. Det fungerar utmärkt både vid murade kanaler och t ex eternitkanaler som läcker och kallas för ”relining”.

Vi arbetar med en sedan länge beprövad metod där infodringen sker med kompositmaterialet FuranFlex®.

Kort beskrivet fungerar metoden så här:

En FuranFlex-”slang” dras genom kanalens hela sträckning. Därefter fixeras slangen vid mynningen ovan tak och den andra änden ansluts till ett ångaggregat. Vid prosessen blåses het ånga in i slangen under tryck som gör att den mjuknar och trycks ut mot den befintliga kanalväggen och härdas så att en helt ny, slät kanalvägg bildas inuti den gamla. Med den här metoden blir minskningen av kanalarean liten och ingreppen i fastigheten kan minimeras.

FuranFlex-metoden används på samma sätt vid renovering av rökkanaler i murade skorstenar.