Vi jobbar för frisk och hälsosam luft

Vi jobbar för frisk och hälsosam luft

I flerfamiljshus, i kontorsmiljöer, i offentliga lokaler, i industrilokaler……överallt är det av största betydelse att den luft man andas hålls så ren och hälsosam som möjligt.

Vi är specialiserade på allt som har med ventilation att göra. Vi rensar kanalsystem, byter aggregat, bygger om och konverterar från självdragsventilation till mekanisk. Genom att teckna underhålls- eller serviceavtal där bl. injustering och rensning ingår kan vi också underlätta för bostadsrättsföreningar, fastighetsbolag och industrier att ha full kontroll på sina ventilationsanläggningar. OVK ingår naturligtvis också som en del i listan över våra tjänster.

Betydelsen av ren luft som faktor får en god hälsa uppmärksammas mer och mer. Och handen på hjärtat; när det gäller hälsan är det väl ändå inte logiskt att slarva med åtgärder som kan ha mycket stor betydelse?

Välkommen att kontakta oss. Vi delar gärna med oss av våra kunskaper och erfarenheter!

VSGAB förstärker genom ägarförändring

Växjöföretaget Service & Klimat AB med ägarna Joakim Sjösten och Björn Tibblin, har köpt upp en tidigare ägarandel i Ventilation- & Skorstensgruppen AB. Det innebär att både personalresurser och kompetens förstärks på ett påtagligt sätt. Genom förändringen kan vi nu bredda oss och därmed även erbjuda åtagande som totalentreprenör vid nyinstallationer av ventilationssystem i bostäder, lokaler, industrier etc

Rengöring

Isblästring